7 tipů pro dobrý onboarding v roce 2020

7 tipů pro dobrý onboarding v roce 2020
WeBoard strávil poslední 4 roky destilováním svých znalostí a zkušeností z oblasti HR do jedné jediné platformy, která zcela mění pohled na proces náboru, integrace a následného tréninku nových, ale i stávajících zaměstnanců. Především v oblasti preboardingu a onboardingu došlo ke skutečné revoluci!

Poznejte, jak a čím se nám daří měnit zaběhlé procesy u těch největších světových společností, kde by každý čekal změnu jen velmi těžko.

Níže naleznete základní desatero, jak správně provádět onboarding dle aktuálních trendů v letošním roce.

1. Definujte profil své zaměstnance
Abyste mohli celý onboarding co nejvíce cílit a udělat jej co možná nejefektivnější, je potřeba správně definovat profil zaměstnance, kterého chcete integrovat. Zamyslete se nad tím, kdo tento člověk opravdu je? Analýza profilu zaměstnance Vám následně pomůže sestavit správný scénář pro jeho efektivní onboarding.

2. Zaměřte se na preboarding
Je důležité si uvědomit, že proces onboardingu nezačíná až prvním dnem v zaměstnání. Správně by měl onboarding začínat ihned po hiringu a podpisu pracovní smlouvy. Využijte tento čas na přesvědčení nového zaměstnance, že si vybral správně. Přidejte jej do společné komunikace, pozvěte jej na společný oběd či briefing. Při nástupu do zaměstnání vás již bude znát a nebude se vás bát.

3. Poznejte obavy svých nových kolegů
Práce HR manažera je hlavně o empatii. Musíte pochopit, co se v hlavách nových zaměstnanců děje. Z našich analýz a průzkumů vyplývá, že noví zaměstnanci mají největší strach z neznalosti jak pracovního prostředí, tak i kolektivu. Pochopením těchto obav zabráníte vysoké fluktuaci, nízké efektivitě či v extrémním případě odchodu zaměstnance a zmaření investice.

4. Zvyšte atraktivitu onboardingových materiálů
Zeptejte se sami sebe: "Bavil by současný onboarding mě samotného?" Většina z Vás si pravděpodobně řekne, že ne. Vzhledem k nastupující digitalizaci všeho, co se korporátní sféry týká, je potřeba jít s dobou a nabídnout především mladým lidem vysoce moderní a interaktivní zážitek. Využívejte technologie, které v dnešní době existují. Vaši zaměstnanci to ocení.

5. Pochopte důsledky špatného onboardingu
V případě, že si dosud myslíte, že výše uvedené body jsou nesmysly a Vy to děláte nejlépe, tak se alespoň zamyslete nad tím, jaké důsledky může špatný onboarding mít. Nekvalitní onboarding vede k vysoké fluktuaci, dlouhodobé nespokojenosti zaměstnanců, nízké efektivitě a ve finále ztrátě zaměstnance. Myslete kriticky a snažte se hledat oblasti, kde by se Váš onboarding dal vylepšit.

6. Osobní a personalizovaný přístup
Jistě nám dáte za pravdu, že osobní přístup je obecně v životě velmi důležitý. O to více to platí při onboardingu. Udělejte si práci s tím, abyste pro každého zaměstnance připravili materiály s jeho jménem, případně jiným benefitem, který by ho mohl potěšit. Stačí maličkost. Ale jednodušší je samozřejmě využít automatizované systémy, které vše udělají za Vás. Například jako náš WeBoard.

7. Vyhodnocujte výkon svého onboardingu
Naše motto zní: analyzovat, vyhodnocovat, zefektivňovat. Bez analýzy současného stavu nikdy nezjistíte jeho slabiny a nebudete schopni jej zdokonalovat. Dělejte si výstupní kvalitativní kontroly svého onboardingu a pracujte na tom, aby Váš onboarding byl dokonalý. Ten náš už je!

Pokud s něčím, co poskytujeme, nesouhlasíte, rádi bychom obdrželi zpětnou vazbu. Chceme, aby byl WeBoard dokonalý, takže se rozhodně nebojíme konstruktivní kritiky!