FAQ

Co potřebujete vědět?

Potřebuji k využití WeBoard VR brýle?
WeBoard je tzv. cross-platform řešení. To znamená, že je možné jej zobrazit takřka na jakémkoliv zařízení. Ať už se jedná o PC, mobilní telefon, tablet či samotné VR brýle. Využití WeBoard tedy není podmíněno zobrazením pouze ve VR brýlích. WeBoard je tak k dispozici kdykoliv a komukoliv!
Kdo řeší pořízení fotografií a přípravu obsahu?
Pořízení profesionálních panoramatických fotografií a základní nastavení systému, včetně sestavení onboardingových scénářů, je součástí implementační části realizace a je zahrnuto v ceně licence za využití platformy WeBoard. V České republice je focení prováděno naším interním týmem. V zahraničí pak tuto část zajišťují naši smluvní certifikovaní partneři. Co se týče přípravy dalšího obsahu, tak v tomto ohledu je nezbytná spolupráce klienta a provedení důkladné implementační analýzy, abychom zajistili, že pro Vás bude WeBoard pracovat na 100% a bude tak šetřit náklady na onboarding a trénink Vašich zaměstnanců.
Jak probíhá implementace?
Implementační fáze je tou nejdůležitější. Aby Vám WeBoard správně fungoval, je nezbytné jej na začátku správně nastavit. Prvním krokem je detailní analýza Vašich potřeb, cílů a požadavků. Na jejím základě pak připravíme základní onboardingový scénář, který překlopíme do platformy WeBoard. Jednou z nejdůležitějších součástí je samotné focení panoramatických fotografií, které jsou základem online aplikace. V závěru se vše otestuje na kontrolním vzorku uživatelů a poté již můžete WeBoard naplno využívat!
Jak dlouho implementace trvá?
V závislosti na velikosti společnosti a specifických potřebách každého zákazníka obvykle trvá implementační fáze od 1 do 3 měsíců. V případě potřeby jsme však připraveni Vám maximálně vyjít vstříc a dobu implementace zkrátit na úplné minimum. Samozřejmě při zachování všech procesů, které zaručí ten nejlepší výsledek.
Z čeho se skládá cena licence?
Cena licence WeBoard se skládá ze tří základních částí: licence za platformu, implementace a uživatelské licence. Licence za využití platformy WeBoard je hrazena roční bázi. V rámci této ceny máte k dispozici pravidelné updaty online aplikace, servis (rozsah dle zvoleného cenového plánu) a další uživatelskou podporu. Licence za uživatele se hradí dle skutečného počtu uživatelů. Neplatíte tak nic navíc! Uživatelské licence se hradí také na roční bázi. Část implementace obsahuje nafocení prostor společnosti, příprava obsahu, zpracování základního onboardingového scénáře a jeho zapracování do platformy WeBoard. Jedná se o jednorázový poplatek, který se hradí v úvodní fázi.
Je možné využít cenově zvýhodněné licence?
Ano, samozřejmě. Využijte možnost našich víceletých cenových plánů. V případě, že to myslíte s WeBoardem opravdu vážně, předplaťte si licenci WeBoard a licence za uživatele dopředu, na několik let. Získáte tak značné cenové zvýhodnění. Pro cenovou nabídku na více-leté cenové plány kontaktujte naše obchodní oddělení na e-mailové adrese weboard@pbrd.cz.
Je možné změnit typ licence v průběhu jejího využití?
Ano, v případě, že Váš zvolený cenový plán již neodpovídá Vašim aktuálním potřebám, je možné kdykoliv plán změnit. V takovém případě platíte pouze poměrnou část za dané období, ve kterém budete nový plán využívat.
Je možné WeBoard rozšiřovat?
Ano. WeBoard je od základu navržen jako škálovatelné řešení. Na jeho vývoji, rozšiřování funkcionality a dalších prvcích neustále pracujeme. Vy si tak můžete jen v klidu využívat výsledky naší tvrdé práce. Rozvoj Vaší aplikace WeBoard je umožněn díky připraveným modulům, které lze kdykoliv v průběhu užívání aplikace do WeBoardu jednoduše implementovat.
Jak je možné ukončit používání?
V případě, že jste si zvolili jedno-letý cenový plán, tak ukončení je možné, avšak není k dispozici žádná finanční náhrada. V případě, že jste však zvolili více-leté cenové plány, tak je ukončení možné a v takovém případě Vám vrátíme poměrnou část ceny licencí, které jste si u nás zakoupili. Pro přesné podmínky ukončení užívání platformy WeBoard však vždy kontaktujte naše obchodní oddělení na e-mailové adrese weboard@pbrd.cz.

Pokud jste nenašli svou odpověď, dejte nám vědět na weboard@pbrd.cz.