Moderní školení: Ve VR se lépe soustředíme

Moderní školení: Ve VR se lépe soustředíme

Bez školení svých zaměstnanců se žádná úspěšná firma neobejde. Noví zaměstnanci se potřebují seznámit s prostředím, stávající zaměstnanci musí své znalosti a zkušenosti dále rozvíjet. Každý z nás si jistě pamatuje, a nebo stále zažívá vnitro-firemní školení, workshopy, školení BOZP a jiné, které probíhaly nám všem známou metodou: zasedací místnost, projektor, power point. Naštěstí to však vypadá, že se blýská na lepší časy a power pointům bude brzy konec.

Nejnovějším tématem ve formách a technikách v celém spektru různých typů školení je školení ve virtuální realitě. Zkušenost se školícím procesem ve VR zaměstnanci přináší možnost osvojit si klíčové schopnosti a dovednosti, aniž by svou pozornost přenášel na rušivé elementy – smartphone při frontální výuce, či kontrolováním emailů při e-výuce. Školení je proto daleko efektivnější a podněcuje k vyšší produktivitě.

Školení samotné je pro zaměstnance méně stresující. Při VR tréninku mohou provést chybu, kterou by si v reálném světě dovolit nemohli. Osvojí si různé scénáře, které si osvojí kombinací různých vjemů. Školený ve VR si odnese více zkušeností za kratší dobu, než kterou je nutné věnovat frontální a e-výuce.

Pokud potřebujete proškolit vícero zaměstnanců najednou, VR je ideální formou, jak provést školení. S VR například dokážete zredukovat 2 hodiny frontální výuky na pouhých 30 minut strávených ve virtuální realitě.

weboard-vr-glasses

Proces tvorby VR prostředí odpovídajícího firemním požadavkům je oproti jiným způsobům školení finančně a obvykle také časově náročnější na přípravu. Po uvedení školení pomocí virtuální reality do provozu, Vám takové školení pomůže ušetřit v mnoha směrech. Školitelé jsou nahrazeni asistentem pro práci s VR a také VR tutoriálem, který připraví zaměstnance na následné VR školení.

Školící prostory je též možné eliminovat na několik školících center rozdělených na čtvercové plochy o rozměrech 1,5 m2–4,5 m2 pro pohyb ve VR, není proto potřeba najímat auly, či blokovat zasedací místnosti. Díky VR školení si zaměstnanec propojí vědomosti se zkušenostmi. To mu umožní zvýšit produktivitu své práce a omezit chybovost.

 Image Courtesy of pwc.com/United States

Školení a trénink nepomáhá jen v PWC. Může pomoci i Vám v širokém spektru tréninkových témat. Jste připraveni?