Re-boarding zaměstnanců po home office

Re-boarding zaměstnanců po home office
Společnosti po celém světě začínají přemýšlet o možném návratu do práce v souvislosti s plánovaným uvolňováním restrikcí způsobených koronavirovou pandemií.
To se samozřejmě může lišit v závislosti na zemi či daného odvětví, ale všichni se nakonec budeme muset vrátit do něčeho, co budeme označovat za "normál".

Otázkou však zůstává, jak efektivně uvést zaměstnance zpět do práce a ujistit je, že se v prostředí společnosti mohou cítit bezpečně a mohou tak bez problému vykonávat svá zaměstnání?

Odpovědí na tuto otázku je proces, který označujeme jako reboarding.

Ptáte se, co je reboarding?
Reboarding je proces, který se aplikuje v případě, že určitý zaměstnanec nebyl v práci delší dobu a to už jakéhokoliv důvodu, například mateřská dovolená, nemoc či v současné době domácí karanténa.

Reboarding je navržen k tomu, aby si zaměstnanci připomněli klíčové interní předpisy a dostali se tak zpět do pracovního tempa, na jaký byli zvyklí před tím.

Proč je reboarding tak důležitý?
Reboarding je v podstatě jako začínat v práci od začátku, s čistým štítem. Za současných okolností se jedná o vzácnou a ojedinělou možnost napravit to, co se v minulosti třeba nepodařilo a udělat tak ten nejlepší "první" dojem. Uvažujte nad tím tak, že můžete své zaměstnance znovu namotivovat a nastartovat tak novou éru vaší spolupráce.

Z čistě obchodního hlediska má navíc reboarding velký vliv na zkrácení času, kdy budou zaměstnanci opět plně produktivní.

V případě, že byli vaši zaměstnanci mimo práci po delší dobu, jako tomu je nyní, existuje zde tzv. strmá křivka učení, která jim umožní velmi rychle pochopit veškeré organizační změny a vrátit se k jakýmkoli projektům, na kterých pracovali před odchodem.

Dobrý reboardingový proces pomáhá dostat zpět zaměstnance do hry a oprášit jejich dovednosti v mnohem kratším čase oproti tomu, kdyby jej neabsolvovali.

A to není jediné, v čem je reboarding důležitý.

Když se reboarding provede správně, dá se využít také pro emocionální znovu-propojení mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Kvalitní a efektivní reboarding vám navíc umožní měřit stav emoční a duševní pohody zaměstnance a vy tak budete přesně vědět, jak se cítí, aniž by vám to musel říct.

Jak udělat efektivní reboarding?
Nejprve je potřeba zaměstnance rozdělit do dvou kategorií:

1. Remote ⇒ zaměstnanci, kteří pokračovali v práci formou home office a potřebují si zvyknout na nový "normál"
2. On-hold ⇒ zaměstnanci, kteří aktivně nepracovali a čekali na zlepšení situace

Pro vytvoření efektivní reboardingové strategie je potřeba připravit scénáře speciálně pro obě tyto skupiny a využít při tom ty nejlepší procesy známé z klasického onboardingu, které se zaměřují na zkušenosti zaměstnanců.

5 základních reboardingových technik
1. Sestavte jasná pravidla pro interní komunikaci
Podpořte důvěru u vracejícího se zaměstnance tím, že stanovíte jasná pravidla a splníte očekávání, které zaměstnanec má.

2. Vyprávějte zajímavé příběhy
Znovu představte, co vaše společnost dělá, abyste svým zaměstnancům připomněli, proč začali spolupracovat právě s vámi.

3. Pravidelný check-in
Průběžně kontrolujte, že jsou dodržována nastavená pravidla, získávejte feedback od zaměstnanců a zjistěte, co jim pro práci ještě chybí.

4. Eliminujte překážky
Zbavte se zbytečných interních nařízení, které stejně jen všem komplikují život a tolik na nich zase nezáleží. Uvidíte, že zaměstnanci budou v práci spokojenější.

5. Zaměřte se na sociální propojení
Bavte se spolu o tom, jak jste domácí karanténu prožívali vy a podělte se o věci, které vám tento čas zpříjemňovali. Určitě narazíte na něco, co by se mohlo aplikovat i v pracovním kolektivu.

Využijte těchto těžkých časů pro to, abyste znovu navázali silné pouto se zaměstnanci. WeBoard je ideální platforma pro reboarding zaměstnanců v době, kdy všichni ještě sedí doma a mají na to čas.