Analýza návratnosti investice WeBoardu

Analýza návratnosti investice WeBoardu

Data. To je oč zde běží!

Víme, že bez toho, aniž abychom byli schopni doručovat relevantní data HR managerům o výkonu jejich onboardingových či tréninkových procesů, tak by byl WeBoard jen prázdnou schránkou. Díky pokročilým analytickým nástrojům a umělé inteligenci jsme tak schopni vyhodnocovat chování uživatelů do posledního detailu.
A stejně jako HR manažeři potřebují data o zaměstnancích, potřebuje jejich vedení data o tom, že WeBoard se opravdu vyplatí a dochází k reálným úsporám nákladů na HR aktivity spojené s onboardingem a tréninkem svých zaměstnanců.
Ve spolupráci s naším klientem jsme vypracovali případovou studii o tom, jak WeBoard reálně dokázal uspořit personální náklady na onboarding zaměstnanců celkem o 37,5%. A to není zrovna málo!

Úvod do problematiky

Mezinárodní společnost zaměstnává jen v České republice na 6.500 zaměstnanců. Celosvětově má společnost více jak 200.000 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že společnost podniká v gastro oboru, je v rámci nástupu zaměstnanců do zaměstnání nezbytné jim ukázat provoz a jednotlivé části restauračního zařízení. Toto úvodní školení, které se odehrává první den v zaměstnání se nazývá Úvodní orientace.
Každému nastupujícímu zaměstnanci se v rámci tohoto onboardingu musí věnovat manažer restaurace, crew trenér či HR manager. Vzhledem k vysoké fluktuaci zaměstnanců je však osobní školení velmi časově náročné a dochází tak k vynakládání zbytečně velkých, především personálních nákladů na tuto úvodní fázi onboardingu.
Společnost tak logicky hledala nástroje pro to, jak proces onboardingu digitalizovat, udělat jej efektivní a tím pádem levnější. Oproti klasickým online onboardingovým nástrojům však společnost upřednostnila WeBoard především z toho důvodu, že dokáže nejlépe komunikovat prostor, což bylo pro klienta zásadní, a nabízí osobní zkušenost v rámci online tréninku. Podívejme se teda na čísla, kterých se nám podařilo dosáhnout.
Obecný popis porovnání

Tréninkový proces:

Počet zaměstnanců ročně:

Úvodní orientace

1.300 ⇒ 6.500 zaměstnanců v ČR při fluktuaci 20%

Tradiční fyzický onboarding

Časová alokace trenéra:

Hodinová mzda:

Pochopení informací:

Celkové náklady na trénink:

2 hod./zaměstnance

292,- Kč (superhrubá) ⇒ při hrubé mzdě 35.000,- Kč

bez zpětné kontroly

759.200,- Kč/rok

Online VR onboarding

Časová alokace trenéra:

Hodinová mzda:

Pochopení informací:

Náklady na WeBoard:

Uživatelské licence:

Celkové náklady na trénink:

0,2 hod./zaměstnance

292,- Kč (superhrubá) ⇒ při hrubé mzdě 35.000,- Kč

analytika výkonu zaměstnance

294.500,- Kč (základní licence)

104.000,- Kč ⇒ 80,-Kč/zaměstnanec

474.420,- Kč/rok

Celková úspora nákladů na trénink ⇒ 37,5%
Tak co na to říkáte? Není to skvělé? Představte si, co by WeBoard dokázal ve vaší společnosti!
Pokud Vás zajímá, jak by WeBoard mohl pomoci právě Vám, rádi se s Vámi sejdeme na kávu a probereme možnosti, jak WeBoard zvýší efektivitu vašeho onboardingu.