Školení ve VR? Lídrem je Deutsche Bahn

Školení ve VR? Lídrem je Deutsche Bahn

Jediná chyba pracovníka drah může představovat ohrožení stovek životů. Díky tréninku ve virtuální realitě můžeme zaměstnance proškolit tak, abychom potenciální chyby eliminovali dříve, než zaměstnanec nastoupí do skutečného provozu.

Deutsche Bahn je dobře známá tím, že poměrně rychle začleňuje pokročilé technologie do svých školících technik. Málokdo možná ví, že inovace školících technik začínala se simulacemi oprav či řízením vlaků – a to na tabletech či jiných mobilních zařízeních, které dostávají zaměstnanci DB pro svou každodenní práci. Dráhy některým svým zaměstnancům dávají k dispozici známé a dnes již v průmyslu rozšířené AR brýle HoloLens, které vypomáhají technikům při náročných opravách.

Od roku 2017 propojuje DB školení zaměstnanců s výukou ve virtuální realitě. Program Engaging Virtual Education (EVE) propojuje vnímání reálného prostředí a prostředí ve virtuální realitě. Toto nevšední ale především inovativní řešení umožní osvojení interakcí nutných pro správný a bezchybný výkon svého povolání. To vše v bezpečí školicího centra, bez rizika fatální chyby, která může mít v reálném provozu dalekosáhlé následky. Mimo propojení s klasickými VR brýlemi, může být program EVE aplikován i do většiny mobilních zařízení. Jelikož VR vede zaměstnance k vyšší produktivitě, v srpnu 2020 DB vypsala tendr ve výši 4 miliony € pro vývoj nových výukových strategií v tzv. mixed reality, které by měly být uvedeny do provozu v první polovině roku 2021.

DB_trains3_vr

Ve světě zasaženém COVID-19 je pro firmy klíčové infrastruktury jako je DB výhodou, že nemusí shromažďovat velké množství zaměstnanců na jednom místě. Navíc díky této investici v budoucnu ušetří značné finanční prostředky za mzdy školitelů a zrychlí proces samotného školení.

Školením pomocí technologie virtuální reality se samozřejmě nezabývá pouze DB. Virtuální realita je v současnosti tématem, kterým se zabývají i další globální hráči. Například Volvo Cars, Siemens, Boeing či tuzemská automobilka Škoda. Ti investují do finského startupu Varjo, zaměřujícího se na fotorealistické VR. Varjo je i jedinou firmou, která je akreditovaná na školení astronautů.

Rychlé seznámení se s náplní práce skrze školení ve virtuální realitě umožní zaměstnancům trávit méně času s osvojováním pracovního procesu v reálném světě.

 Image Courtesy of DEUTSCHE BAHN

Školení a trénink nepomáhá jen v Deutsche Bahn. Může pomoci i Vám v širokém spektru tréninkových témat. Jste připraveni?