Jak vypadá správný onboarding?

Jak vypadá správný onboarding?
Z našich zkušeností víme, že pod pojmem onboarding si téměř každý HR manažer představuje trochu něco jiného. Připravili jsme tedy definici toho, co je správný onboarding a jak by měl vypadat.
Onboarding je odborně definován jako "proces, který pomáhá nově nastupujícím zaměstnancům se co nejrychleji sociálně a výkonnostně adaptovat do nového pracovní prostředí". Onboarding je v podstatě základní pojítko mezi náborem a samotným zaměstnáním.

Každá společnost potřebuje onboardovat nové zaměstnance. V dnešní době rekordně nízké míry nezaměstnanosti o to více. Možná Vás však překvapí, že podle posledních průzkumů cca 28% společností nemá pro onboarding zpracovaný žádný proces. Spoléhají tak pouze na starší a stálé zaměstnance, že svým kolegům v průběhu času vše vysvětlí. Dalších 36% společností si myslí, že dělá onboarding správně, jelikož nově nastupující zaměstnance zavalí množstvím testů, nepřehledných PDF a nudných videí o firemní filozofii. Dohromady je to více jak 60% společností, které provádí on-boarding zcela špatně! Takto by to být rozhodně nemělo.

Proto se ve WeBoardu snažíme tento trend změnit a poskytnout každé společnosti nejen naše mnohaleté know-how z oblasti veškerých HR aktivit, ale především dát jim do rukou funkční nástroj, který jim jednou provždy umožní mít svůj on-boardingový proces zcela ve svých rukou, analyzovat jej, zefektivňovat a tím šetřit nemalé náklady.

Každá velká a zdravá společnost má spočítáno, jaké náklady firmu stojí obsadit danou pracovní pozici. V případě středního a vyššího managementu se jedná o náklady až v desítkách tisíc EUR. Proč tyto procesy neudělat efektivnější a tím pádem levnější?

Ti nejlepší najímají ty nejlepší, ti horší naopak ty nejhorší. ― Steve Jobs
Definice pro novou generaci onboardingu
Dobrý a správný onboarding nezačíná v den nástupu zaměstnance, ale začíná už dlouho před tím. Časová osa správného onboardingu by měla vypadat následovně:
img-onboarding-process-full@2x
Nyní si blíže popíšeme jednotlivé fáze a jejich význam z pohledu efektivní integrace zaměstnance na novou pracovní pozici.

Proces onboardingu začíná přesně tam, kde končí hiring, tedy podpisem pracovní smlouvy. V tu dobu by správně měl začínat celý onboarding a sice jeho první fáze, která se nazývá preboarding. Je to období od podpisu smlouvy do 1. dne v práci.

Veledůležitá je také tzv. fáze 0, která předchází samotnou integraci zaměstnance v reálném pracovním prostředí a měla by být provedena nejpozději den před nástupem. Tuto fázi většina společností velmi podceňuje a neuvědomuje si veškeré negativní následky její absence. Fázi 0 představuje Úvodní orientace a my hned vysvětlíme, proč je důležitá. Snižuje totiž stresové zatížení nových zaměstnanců z neznámého prostředí a nových kolegů tím, že jim prostory kanceláři i pracovní kolektiv představí ještě před samotným nástupem. Uživatel se tak při nástupu cítí mnohem sebevědoměji a jistěji.

A v tom je právě největší síla platformy WeBoard. Ta jako jediná onboardingová platforma dokáže odkomunikovat prostor stejně kvalitně, jako byste se v něm nacházeli fyzicky - díky virtuální realitě.

Zbylé fáze ryzího onboardingu, tedy integrace zaměstnance do konkrétních interních a pracovních procesů může být záležitostí 3 týdnů, 3 měsíců nebo dokonce celého roku.

Efektivní onboarding má za úkol doručit průběžné vysoké výsledky, které budují loajalitu zaměstnance a sebedůvěru a to v každé fázi jeho integrace.

Závěrem, správný a především funkční onboarding by měl být komplexní oboustranný proces, který slouží ke sdílení vědomostí, komunikaci hodnot, vytvoření vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a transformuje nové zaměstnance do sebevědomých a silných teamových hráčů, kteří se stanou ambasadory firemní filozofie.